Pozitivnije

#2

Raskinula sam sa momkom koji je bio toksičan za mene, toliko
da nisam ni shvatila da je „otjerao“ sve moje stare prijatelje. Sada
se trudim vratiti taj prijašnji odnos sa njima.

Aida, 19, Sarajevo

Leave a Comment

Your email address will not be published.